จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และในโอกาสวันแม่ แห่งชาติ โดยจัดแบ่งกิจกรรมดังนี้ ช่วงเช้า 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนคือ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร  ผู้บริหาร  และพนักงาน  รวม 35 คน รวมทั้งครูฝึกนวดแผนไทย ชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันถวายราชสดุดี  และลงนามถวายพระพรชัยมงคล มอบดอกมะลิกลัดอกเสื้อแก่ผู้สูงอายุหญิงภายในศูนย์ฯ กิจกรรมบรรเทิงและสาระสังสันทน์ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จากโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ และโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่บริการนวดแก่ผู้สูงอายุตลอดวัน ช่วงบ่าย…


จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ และผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ ปิยะมาลย์ (เชียงใหม่) นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาสาสมัครจากประเทศ Germany ร่วมใจกันมาประกอบพิธี และลงนามถวายพระพร หลังจากนั้นมีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้แก่ วัดทรายมูลเมือง วัดดาวดึงษ์ วัดปันเสา โดยมีผู้เข้าร่วมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ ผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ ปิยะมาลย์ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาสาสมัครจากประเทศ Germany ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป


จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบการดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบ การดูเเลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ (บ้านกลาง)”  ณ ห้องประชุมของเทศบาลตำบลป่าไผ่  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งเป็นพื้นที่บูรณาการการทำงานของ ONE  HOME  เชียงใหม่  โดยมี นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ  แนวคิดภารกิจการดูเเลผู้สูงอายุ ๕ ภารกิจ รวมถึงเเนวทางการเพิ่มศักยภาพ การดูเเลช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย  ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าไผ่  ผอ.รพ.สต.บ้านป่าเหมือด  ผอ.รพ.สต.บ้านศรีบุญเรือง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส. ) Care giver  สภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล รวมจำนวน ๗๐ คน


ท่านยุพเรศ วงศ์บุญมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ท่านยุพเรศ  วงศ์บุญมี  ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เยี่ยมผู้สูงอายุตามอาคารต่างๆ  เพื่อให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ


จัดกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับโรงพยาบาลสันป่าตอง  จัดกิจกรรมการอบรม การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ตามหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 18 ชั่วโมง  จัดการอบรมระหว่างวันที่ 10 พค. – 12 กค. 2561 ณ  ห้องประชุมอาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่  มี อผส. ของ อ.สันป่าตอง และ อ.หางดง  เข้ารับการอบรม 150 คน  นายแพทย์ธนาสิทธิ์  วิจิตราพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันป่าตอง  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม  นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มอบหมายให้นางสาวภธิรา กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของ อผส.


รับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” เตรียมความพร้อมทุกวัยมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”  ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้คนจากหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายช่วงวัยได้ความรู้ และตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ และเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตในสังคมสูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการด้านผู้สูงอายุจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ฝ่ายแนะแนวจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพรพ. มหาราชนครเชียงใหม ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทนิ่มซี่เส็ง  ประธานและผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ สภาเด็กและเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ประธานและกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เชียงใหม่  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์และโรงเรียนผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ฯลฯ รวมประมาณ 70 คนวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ,  รศ.ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, อ.กุลกนก มณีวงศ์ คุณรัตน์ ปาละพงษ์(ประธานบ.ผึ้งน้อยเบอเกอรี่) และนายสถิตย์ ผลทิพย์