เลี้ยงส่งคุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ ของบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานกันทุกคน  


ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับสมัครงานใน ตำแหน่ง พนักงานบริการ สามารถดูรายละเอียดตาม link ด้านล่าง รายละเอียดการรับสมัครงาน


ร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา ที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขา สวนหลวงล้านนา ร.๙ เดือนสิงหาคม 2556 โดยมี ท่านปวีณา  หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธาน  


จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 56

จดหมายข่าวบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 สามารถดาวโหลดได้ตามข้างล่างนี้ จดหมายข่าวกรกฎาคม 56


เชิญร่วมงาน “๕๘ ปี และพิธีสืบชะตา”

บ้านธรรมปกรณ์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 58 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)กำหนดจัดงาน “ครบรอบ ๕๘ ปี” เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาเป็นเวลา ๕๘ ปี จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้ กำหนดจัดงานครบรอบ 58 ปี บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  


ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ

เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่าง รายละเอียดการประกวดราคา


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถ download พรบ ผู้สูงอายุได้จาก Link ด้านล่างนี้นะครับ พรบผู้สูงอายุ 2546 พรบ.ผู้สูงอายุ_ฉบับที่_2_พ.ศ.2553