รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการนำผู้สูงอายุร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดทรายมูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และพญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) โดยหน้ากากอนามัยและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคให้แก่ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันมอบอากาศสดใสไร้มลพิษให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 10 และ pm 2.5) เกินมาตรฐาน และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้ โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ


นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “มอบความรัก ณ บ้านธรรมปกรณ์” เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) เพื่อเป็นกำลังใจและการเอาใจใส่จากนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซื่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วได้มอบผ้าเช็ดหน้าและถุงผ้าที่ได้ร่วมกันมัดย้อมแก่ผู้สูงอายุ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่


กิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด

วันที่​ 4​ ก.พ. 62​ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)​ นำผู้สูงอายุจัดกิจกรรม​ทำบุญ ไหว้พระ​ 9​ วัด นามมงคลใน​ อ.เมืองเชียงใหม่​ จ.เชียงใหม่​ ( วัดศรีโสดา วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดดับภัย วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดเจ็ดยอด วัดลอยเคราะห์ วัดชัยมงคล)​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต


จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่​ 2​ ม.ค.62​ ศูนย์ฯ​ ผู้สูงอายุ​บ้าน​ธรรม​ปกรณ์ ​(เชียง​ใหม่)​ ร่วมกับหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้แก่​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ​ ซึ่งได้นิมนต์พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสาแสดงพระธรรมเทศนนา​ เพื่อเป็นสิริมงคล


อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นายไพฑูรย์  พัชรอาภา) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและรับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์