Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รับสมัครงานลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ


รับสมัครงาน

รับสมัครงานลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


รับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ