จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันที่​ 2​ ม.ค.62​ ศูนย์ฯ​ ผู้สูงอายุ​บ้าน​ธรรม​ปกรณ์ ​(เชียง​ใหม่)​ ร่วมกับหน่วยสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรให้แก่​ ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ​ ซึ่งได้นิมนต์พระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสาแสดงพระธรรมเทศนนา​ เพื่อเป็นสิริมงคล


อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมมอบขวัญกำลังใจแก่ ผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นายไพฑูรย์  พัชรอาภา) พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและรับนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความคงของมนุษย์


ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และนางสาวภธิรา  กิตติเดชานันท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้เข้าประชุมแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชน บนพื้นที่สูง พื้นที่ตำบลศรีถ้อย อ. แม่สรวย  จ.เชียงราย ณ. โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท  โดยมีนายฉัตรชัย บางชวด ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในที่ประชุม มีหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและผู้แทนจากกระทรวง เเละกรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จะใช้ตำบลศรีถ้อย เป็นพื้นที่นำร่องในกรณีการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง ที่ดินทำกิน และธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน,พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 งาน, พนักงานช่วยงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 งาน พนักงานธุรการและการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 งาน, พนักงานช่วยงานแม่ครัว จำนวน 1 งาน พนักงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน, แม่บ้านประจำศูนย์ฯ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ร่วมกันจุดผางประทีป

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561  เวลา 19.00 น.  นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และผู้สูงอายุของศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ร่วมกันจุดผางประทีป  ตามเวลานัดหมายของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้ชาวเมืองเชียงใหม่จุดผางประทีปพร้อมกันทั่วทั้งเมือง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นศิริมงคลของชีวิตตนเอง ครอบครัวและบ้านเมือง  และเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง ) ของชาวล้านนาสืบไป


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เยี่ยมศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผอ. ศพส.ธรรมปกรณ์  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะผู้สูงอายุในศูนย์ พร้อมให้กำลังใจและได้เยี่ยมชม กิจกรรมภายในศูนย์ เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ การบริการกายภาพบำบัดโดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบริการตัดแต่งผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ชมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้สูงอายุ (การแสดงดนตรี ร้องเพลง ) นอกจากนี้ยังมีการให้กำลังใจจิตอาสาชาวออสเตเรียที่มาช่วยดูแล ผู้สูงอายุในศูนย์เป็นประจำ  และประชุมเจ้าหน้าที่ ศพส. ธรรมปกรณ์ พร้อมรับฟังสรุปการดำเนินงานของ ศพส. ธรรมปกรณ์ และนางสาวแรมรุ้ง ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ จิตอาสากับธนาคารเวลา  การออม ร่วมถึงสุขที่ปลายทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเสียชีวิต…