ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding


ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางประภาวดี สิงหวิชัย ผอ.กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุภายใน ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


ประกวดราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๖,๘๙๕.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  


รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการนำผู้สูงอายุร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดทรายมูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


เทศบาลนครเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และพญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ได้จัดกิจกรรม “เติมรักให้อากาศ” เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) โดยหน้ากากอนามัยและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียป้องกันไข้หวัดใหญ่ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคให้แก่ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันมอบอากาศสดใสไร้มลพิษให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องปัญหาหมอกควัน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 10 และ pm 2.5) เกินมาตรฐาน และการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในช่วงนี้ โดยมีนายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ


นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมให้แก่ผู้สูงอายุ

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมให้แก่ผู้สูงอายุ ในโครงการ “มอบความรัก ณ บ้านธรรมปกรณ์” เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine’s Day) เพื่อเป็นกำลังใจและการเอาใจใส่จากนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซื่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วได้มอบผ้าเช็ดหน้าและถุงผ้าที่ได้ร่วมกันมัดย้อมแก่ผู้สูงอายุ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่


กิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด

วันที่​ 4​ ก.พ. 62​ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)​ นำผู้สูงอายุจัดกิจกรรม​ทำบุญ ไหว้พระ​ 9​ วัด นามมงคลใน​ อ.เมืองเชียงใหม่​ จ.เชียงใหม่​ ( วัดศรีโสดา วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดดับภัย วัดเชียงมั่น วัดดวงดี วัดเจ็ดยอด วัดลอยเคราะห์ วัดชัยมงคล)​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต